Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van RIBW Nijmegen & rivierenland. De informatie en documenten op deze website mogen voor privégebruik worden gekopieerd of opgeslagen. De  informatie, die op ribw-digitips.nl staat, mag vrij verspreid worden, mits onaangepast en slechts bestemd voor niet-commerciële doeleinden. Vermeld dan wel graag de bron: RIBW-digitips.nl

Gebruik van informatie van deze website is voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

RIBW-digitips.nl doet haar uiterste best om de informatie actueel en juist te houden. Toch is het mogelijk dat informatie, op of via de site verkregen, onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. RIBW-digitips.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van RIBW-digitips.nl. Deze websites zijn geen eigendom van RIBW-digitips.nl, maar slechts ter informatie voor de bezoeker van deze website opgenomen. RIBW-digitips.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites wijst RIBW-digitips.nl af.

Aansprakelijkheid

RIBW-digitips.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Hoewel RIBW-digitips.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is RIBW-digitips.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. RIBW-digitips.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site. Het Nederlands recht is van toepassing.

Meer informatie

Voor meer informatie over de site kun je contact opnemen met

Let op:

  • Deze site is on-line vanaf 3 oktober 2017 en is nog in ontwikkeling
  • Zie je iets wat niet klopt of heb je een vraag of opmerking? Laat ons dat dan hier weten.
  • Je kunt hier zelf Apps aanmelden
  • Je kunt onder een app je ervaringen kwijt en je kunt ook sterren geven
  • Help mee om de site beter te maken!  :-)