99gram.nl

Deze app is er voor de volgende platforms:

Website

De app valt in de categorie:

99gram.nl richt zich op jongeren en biedt informatie en hulp over eten, gewicht en uiterlijk.

De deskundigen van de 99gram.nl zijn allemaal medewerkers van Accare. Ze zijn getraind om vragen te beantwoorden en advies te geven aan jongeren die vragen hebben over eten, gewicht en uiterlijk, of jongeren te begeleiden die een online behandeling volgen. Alle medewerkers hebben een beroepsgeheim.

99gram.nl is een initiatief van Accare, Kennislijn Voedings-, Eetstoornissen en Obesitas. Accare is een van de grootste kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen van Nederland. De Kennislijn Voedings-, Eetstoornissen en Obesitas is een gespecialiseerd behandelcentrum voor jongeren met eetproblematiek. 

Het geven van commentaar is uitgeschakeld.

Je kunt de app of site 1 tot 5 sterren geven: